Nyhet fr o m 2021 - Medlemskorten tas bort!

Från och med 2021 slopas de fysiska medlemskorten.

Det är många år sedan papperskorten fyllde en riktig funktion. Styrelsen har därför beslutat att sluta med utdelningen av medlemskort. Det finns en miljöaspekt i att inte trycka upp en massa kort som inte ska användas till något. Dessutom besparas både tid och arbete när de delvis handskrivna korten inte längre behöver delas ut. 

Alla medlemmar kommer även fortsättningsvis att registreras i medlemsregistret och medlemsskapet vara kopplat till respektive hushåll. 

Uppdaterat 2021-02-08

Bli medlem!

Det är enkelt att bli medlem i Bärby Hage Egnahemsförening

Alla fastighetsägare i Bärby Hage kan bli medlemmar.

Medlemsavgiften betalas en gång per hushåll och år:

Årsavgiften är för närvarande endast 100 kr

Dela den här sidan