Grupper för oss i Bärby Hage på Facebook

Observera att grupperna inte drivs av eller är kopplade till styrelsens verksamhet.
Styrelsen kan däremot använda sig av denna kommunikationskanal i lämpliga fall.

Bärby Hage

Denna privata grupp med nästan 500 medlemmar är ett levande forum. Här delas både information, tips och frågor som rör oss som bor eller har anknytning till Bärby Hage. 

Bärby Hage Köp/sälj/skänkes

Denna offentliga grupp har ca 150 medlemmar och bröts under 2020 ut från Facebookgruppen Bärby Hage. Gruppen är till för oss i Bärby Hage som vill köpa, sälja eller skänka saker. 

Användbara länkar