Ändamål

Föreningens ändamål är att tillvarata och främja medlemmarnas intressen
i frågor av officiell art och annat kopplat till en allmänt ökad trivsel i Bärby Hage.

Hemsidan syftar till att vara en samlad informationskälla
med relevant information för medlemmar kopplat till föreningens arbete.

Är du nyinflyttad i Bärby Hage?

Då är du kanske en av våra nya styrelsemedlemmar!


Att vara styrelsemedlem i Bärby hages egnahemsförening kräver inte så många timmars arbete per år och är ett ypperligt tillfälle att lära känna andra Bärby Hage-bor. I styrelsen kommer du att kunna påverka områdets framtid och få reda på vad som berör och händer i området. Det är även ett sätt att få veta mer om och ta ställning till hur vi kan bevara områdets historia.


Brinner du för någon sakfråga som rör Bärby Hage så är detta rätt forum. Allt arbete utförs inte heller av stryelsen, utan andra medlemmar ingår i olika arbetsgrupper och driver vissa specifika sakfrågor.


Idag består styrelsen av grannar i olika åldrar från framförallt mellersta och östra gatorna i Bärby Hage. Att det finns representanter från olika delar av området och att vi möts över köns-, etnicitet- och generationsgränserna är främjande för områdets utveckling och ger en ökad möjlighet till förståelse för olika behov, förutsättningar och önskemål. 


Låter det intressant eller spännande? Då är du som nyinflyttad eller du som sedan länge är boende i området varmt välkomna att kandidera till en av styrelseposterna. Meddela valberedningen (valberedningen@barbyhage.com) eller kontakta styrelsen (info@barbyhage.com) om du har frågor.


Vänligen, BHEF Styrelse