Busstrafiken i området

Vid problem med bussarna i området önskar Gamla Uppsala Buss att boende rapporterar detta till deras trafikledning.
Ange gärna: Tid, plats, färdriktning och bussens Reg.nr.

Trafikchef: Eva Pettersson • eva.pettersson@gub.se • Tel: 018-444 58 15

Parkering i området

Vintertid när det snöar och det både plogas och sandas på gatorna i området vill vi påminna om att i möjligaste mån parkera bilar på den egna uppfarten eller tomten. Längre fram i vår kommer även alla gator att sopas. Det är då lite extra viktigt att tänka på hur man parkerar så inga grannar störs och alla fordon kan komma fram.

Behöver man parkera på gatorna i området, eller har besökare som gör det, ska man se till att inte hindra trafiken eller parkera framför in- och utfarten till fastigheter.

För regler om parkering kan man läsa på Transportstyrelsen: https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/publikationer/vag/trafikant/produkter/stanna-och-parkera-a5-webb.pdf

Generellt är det 24 timmars parkering som gäller i Bärby Hage,  med ett fåtal undantag. Då det är lite olika förutsättningar på olika gator i vårt område kan det vara bra att prata med sina grannar för att komma överens om vad som fungerar bäst just där ni bor.

Områdets parkeringsplatser utefter t ex Bärbygatan kan också vara ett alternativ till att parkera på gatan, speciellt om man får många besökare och bor i närheten.

Vänligen, Styrelsen 

Inget avfall i buskarna!

Som flera boende har noterat slängs både trädgårdsavfall och annat i de buskage som finns längs området och i våra parker.

Använd kommunens återvinningscentraler, t ex i Librobäck.

Tack!

Återvinningsstationen på Bärbygatan

Vänligen tänk på grannar som bor nära!
Detta är även många barns skolväg!

Kasta inte glas- och metallförpackningar efter kl 20!

Anmälan görs till Förpacknings- och tidningsinsamlingen på www.ftiab.se
när återvinningsstationen (nr 17169) behöver tömmas eller städas.

Detta gäller vid återvinningsstationen

Vid snö, is och halka...

Vintertid behöver vi hjälpas åt för att på bästa sätt se till att framkomligheten förblir god i området. För att förebygga halkolyckor finns grus att hämta på 2:a parkeringen utefter Bärbygatan.


Trygghetsundersökning i Uppsala - Se Bärby Hages resultat

På uppsala.se har 2020-års trygghetsundersökning som gjordes i Uppsalas olika stadsdelar publicerats.

Klicka här för att komma till undersökningen: Bärby Hage