Jag är 4 år och är här på bilden med min dvärgpudel, Lassie. Vi står i den nyplanterade häcken mot gamla E4 an som nu är stora träd och buskar. Bakom oss syns infarten till Pilotgatan där jag bodde, och ja, jag har fortfarande pudel(pudlar) och bor numera på Radargatan.
Källa: Marie Lindblad, Radargatan