Foto från områdets barndom.
Från 1958 och några år framåt hyrde mina farföräldrar huset på tunagatan 41.
Jag var ofta där på sommaren när mina föräldrar jobbade.
På denna bild från 1960/1961 sitter jag på gunga i trädgården. I bakgrunden ett stort fält som nu är bebyggt.
Den stora ladan i bakgrunden är ungefär där jag bor nu. Den vita byggnaden till vänster om mig är hus som låg vid trafikljusen in till området.
Källa: Jan Markendahl, Raketgatan.